Adatvédelmi nyilatkozat

Hatályos: 2019-05-23

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – a tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

I. A vállalkozás adatai
Szolgáltató neve: SILKROAD Consulting Kft.
Szolgáltató székhelye: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A.
Adószám: 24671134-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-024080
Ügyvezető: Perényi Gitta
E-mail címe: gittaperenyi@gmail.com

II. Általános rendelkezések
A fenti vállalkozás személyes adatokat kezel működése során. Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés. Az érdeklődőknek a feliratkozás során megadott személyes adataik kezelésének célját és feltételeit az
adatkezelés időtartamát, az adatkezelő személyét, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, a negyedik fejezetben megnevezett adatvédelmi törvény határozza meg.  Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi  követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.

Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelő az adatfeldolgozásra vele szerződött mindenkori partnerének átadja.  A személyes adatokat megadó feliratkozóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

III. Jogszabályok
Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények betartásával jár el:
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
• szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Jogi Nyilatkozat

Üzemeltető

A Neuroflow weboldalát (www.neuroflow.hu, a továbbiakban: weboldal) a Silkroad Consulting Kft. működteti.
Adószám: 24671134-1-07
Cégjegyzék szám: 07-09-024080
E-mail: info@neuroflow.hu

Tárhelyszolgáltató:
Név: Inclust Kft.
Cím: 1054, Budapest, Honvéd utca 8. 1/2.
Telefonszám: +36 30 638 3169
emailcím: support@inclust.com

A weboldal használatával a látogató elfogadja az alábbi feltételeket, tudnivalókat:

Cookie-k
A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépeden (‘cookie’). Ennek megtörténtéről a honlap üzemeltetőjétől a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést kapsz, amikor először az oldalra látogatsz, és jóváhagyásodat kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásaid alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot nem hozza kapcsolatba a Google-ben tárolt többi, felhasználókhoz köthető adattal. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatsz, a korábbi látogatásaid során elhelyezett adatfájlokat törölheted, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el (Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban, Információ a sütikről Firefox-hoz, Cookie-k kezelése Internet Explorerben).

Tartalom felhasználása

A neuroflow.hu honlapon található teljes tartalom, vagy annak részlete, legyen az bármely szöveg, szövegrészlet, szövegelem, grafika, grafikai elem a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik. A megjelenő tartalmak szerzői vagyoni jogainak jogosultja – amennyiben azt másként a tartalomban nem jelöli – a www.neuroflow.hu tulajdonosa, Perényi Gitta (továbbiakban: Jogtulajdonos). A weboldal egészének vagy egyes részeinek (szöveg, fotók stb.) bármilyen módon történő felhasználását, reprodukálását, átdolgozását, terjesztését, többszörözését, tárolását, nyilvános
fórumon történő előadását a Jogtulajdonos megtiltja, és ha tudomására jut ilyen illetéktelen felhasználás, megkezdett naponként és felhasznált elemenként 15 000 Ft felhasználási díj megfizetése ellenében engedélyezi. A felhasználás szándékát, tényét, időtartamát, módját, mértékét felhasználó köteles a Jogtulajdonos felé írásban jelezni. Az írásban történő bejelentés elmulasztása nem mentesíti a felhasználót a fenti összeg megfizetése alól.

A felhasználási díjról Jogtulajdonos a felhasználás időtartama alatt minden hónap utolsó munkanapján átutalásos számlát állít ki, melynek teljesítési határideje a számla kiállítását követő 8. munkanap. Amennyiben a felhasznált tartalmat a felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó az ebből származó vagyoni előnyt köteles Jogtulajdonos számára átengedni.
A fentiektől eltérni kizárólag a Jogtulajdonos és a felhasználó előzetes írásbeli megállapodása alapján lehet.
A jelen felhasználási feltételek be nem tartása a jogosulatlan felhasználók számára jogkövetkezményekkel jár.
A honlap használatából, a honlapon található ötletek, javaslatok alkalmazásából eredő károkért Jogtulajdonos felelősséget nem vállal, azokat bárki csak a saját felelősségére alkalmazhatja. A Weboldalon található külső hivatkozások (a neuroflow.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a honlap üzemeltetőjének befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a honlap üzemeltetője törli, vagy módosítja.

Egészségesebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet szeretne?

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Adatvédelmi tájékoztató

Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Sütik engedélyezése és tiltása a Mozilla Firefox-ban
Sütik engedélyezése és tiltása az Internet Explorerben

Bezárás